جشنواره ملی عکس نیکوکاری

نیکوکاری تمدنی از تمدن‌های بشری است که در تمامی ملل و با هر زبان و آیینی ستودنی و دارای تعاریف زیبای انسان‌دوستانه است. مرکز فرهنگ نیکوکاری خیرماندگار با توجه‌ به ظرفیت و توانایی عکس و عکاسی در کنار سایر فعالیت‌های خود درصدد است با برگزاری جشنوارۀ ملی عکس نیکوکاری به پویایی، راهبری و گسترش هرچه بیشتر این فرهنگ کمک کند.

پوستر جشنواره ملی عکس نیکوکاری

رویدادهای نیکوکارانه

توجه به امر نیکوکاری و گسترش این نهاد مقدس در بنیۀ فرهنگ پر شکوه ایران از جمله امور بسیار با اهمیتی‌ است که می‌تواند جامعه را به شکوفایی برساند تا آنجا که هر ایرانی یک نیکوکار باشد. برای محقق شدن این مهم «مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار» قدم‌های راسخی را در این راه برداشته است. مأموریت این مرکز، تولید ایده و محتوای فرهنگی‌هنری، گفتمان‌سازی، جریان‌سازی و ترویج فرهنگ نیکوکاری است. در این راستا قصد دارد با برگزاری جشنوار های مختلف، جریان نیکوکاری را در ایران گسترش دهد.

جشنواره ها

جشنواره داستان

جشنواره ملی

حامیان ما

اخبار جشنواره

آخرین اخبار و اطلاعیه های جشنواره
فهرست