جشنواره شعر نیکوکاری

توجه به امر نیکوکاری و گسترش این نهاد مقدس در بنیۀ فرهنگ پر شکوه ایران از جمله امور بسیار با اهمیتی‌ است که می‌تواند جامعه را به شکوفایی برساند تا آنجا که هر ایرانی یک نیکوکار باشد. برای محقق شدن این مهم «مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار» قدم‌های راسخی را در این راه برداشته است. مأموریت این مرکز، تولید ایده و محتوای فرهنگی‌هنری، گفتمان‌سازی، جریان‌سازی و ترویج فرهنگ نیکوکاری است. در این راستا قصد دارد با برگزاری جشنوار شعر، جریان نیکوکاری را در ادبیات ایران گسترش دهد.

جشنواره شعر نیکوکاری خیرماندگار

توجه به امر نیکوکاری و گسترش این نهاد مقدس در بنیۀ فرهنگ پر شکوه ایران از جمله امور بسیار با اهمیتی‌ است که می‌تواند جامعه را به شکوفایی برساند تا آنجا که هر ایرانی یک نیکوکار باشد. برای محقق شدن این مهم «مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار» قدم‌های راسخی را در این راه برداشته است. مأموریت این مرکز، تولید ایده و محتوای فرهنگی‌هنری، گفتمان‌سازی، جریان‌سازی و ترویج فرهنگ نیکوکاری است. در این راستا قصد دارد با برگزاری جشنوار شعر، جریان نیکوکاری را در ادبیات ایران گسترش دهد.

موضوعات و محورهای جشنواره

همدلی، همیاری و یاری گری

درک هم نوع، کمک به دیگران، صله ارحام و یاری رساندن به دوستان و آشنایان، تکثیر محبت و دوستی در جامعه و…

پرداختن به مصادیق نیکوکاری

صدقه، انفاق، وقف، تکریم سالمندان، کمک به بیماران خاص، کارآفرینی، مهارت افزایی توان یابان، محیط زیست و…

آسیب‌های اجتماعی

فقر، طلاق، کودکان کار، مناطق محروم، کارتن خوابی، زنان بی سرپرست و…

نیکوکاری در قرآن و سیره اهل بیت (علیهم السلام)

حامیان ما

اخبار جشنواره

آخرین اخبار و اطلاعیه های جشنواره
فهرست